Privacyverklaring


Privacyverklaring van Impactory

Impactory verwerkt voor de bedrijfsvoering noodzakelijke persoonsgegevens van relaties.
Impactory houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen.

Werkwijze Impactory

• Impactory vermeldt duidelijk met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt,
• Impactory verzamelt niet meer gegevens dan nodig zijn voor het beoogde doel,
• Impactory vraagt eerst toestemming om persoonsgegevens te verwerken wanneer toestemming vereist is,
• Impactory neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen,
• Impactory geeft relaties de mogelijkheid om persoonsgegevens te bekijken, te actualiseren en te verwijderen.

Welke gegevens

Impactory verwerkt de volgende gegevens:
• Handelsnaam
• Voor- en achternaam contactpersoon
• Vestigingsadres (en eventueel postadres)
• E-mailadres
• Telefoonnummer(s)
• Skypenaam (indien van toepassing)
• Projectgegevens

Impactory verzamelt de gegevens als volgt:
• Impactory heeft de persoonsgegevens van jou ontvangen
• Impactory heeft de persoongegevens online verzameld

Waarom Impactory persoongegevens verzamelt

Reacties op artikelen op website
Als je een reactie op impactory.nl achterlaat. Deze vermelding blijft staan totdat het artikel van de website verdwijnt of wanneer een verwijderingsverzoek wordt ingediend.
Deze vrijwillig gegeven reacties zijn waardevol voor bezoekers en daarmee voor Impactory.

Verzoeken tot contact
Als je met ons contact hebt opgenomen via het contactformulier op de website, telefonisch, via e-mail, via whatsapp of via social media, dan bewaren we je gegevens. Deze gegevens verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht.

Verzending e-mails
Relaties die gegevens hebben achtergelaten bij Impactory ontvangen e-mails. Impactory stuurt deze e-mails omdat gebleken is dat er interesse is in informatie over marketing. In elke e-mail bieden we ontvangers tevens de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Impactory verwijdert de gegevens nadat iemand zich heeft uitgeschreven. 

Business
Wie met Impactory wil samenwerken ontvangt een projectvoorstel. En wie akkoord gaat met het voorstel ontvangt vervolgens een opdrachtbevestiging en facturen.
De gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn worden opgevraagd en bewaard. Het zijn de volgende gegevens: handelsnaam, voornaam en achternaam projectdeelnemers, e-mailadres(sen) en alle overige gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van projectvoorstellen, opdrachtbevestigingen, facturen en uitvoering van overeengekomen werkzaamheden.
Wanneer facturen betaald worden krijgt Impactory inzage in bankrekeningen die corresponderen met de transacties. Alle correspondentie met relaties wordt minimaal 8 jaar bewaard.

Gerechtvaardigd belang

Voor een goede bedrijfsvoering zijn bovengenoemde gegevens van belang. Impactory zal nooit meer gegevens verwerken dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Bovendien zal Impactory voorkomen dat de gegevens onnodig verspreid worden.

Doorgifte van gegevens

Voor de noodzakelijke bedrijfsvoering deelt Impactory bedrijfsgegevens uitsluitend met de volgende partijen:
• Wesitehostservice
• Mailserver
• WordPress
• Accountant
• Telecomserver
• Bank
• Belastingdienst

Rechten van relaties waarvan Impactory gegevens verzamelt

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken. Als we inzage hebben gegeven in je gegevens mag je die gegevens vervolgens (laten) wijzigen en (laten) verwijderen.
Om invloed uit te oefenen op de verwerking van je persoonsgegevens kun je je wens het beste mailen naar info@imapctory.nl.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van impactoy.nl worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Doel hiervan is om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van impactory.nl te delen via social media. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube.

Google Analytics
Om de impactory.nl te optimaliseren wil Impactory graag weten meer weten over bezoekgedrag. Daarom maakt Impactory gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden analytische cookies geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Impactory heeft alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
Impactory plaatst YouTube-video’s op impactory.nl. YouTube (Google) plaatst dan cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.

Links naar andere websites
Op impactory.nl staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Bekijk de privacyverklaringen van deze websites om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Actualisering van deze privacyverklaring

Het kan zijn dat deze privacyverklaring wijzigt, door andere werkwijzen of andere wetgeving. Zodra dit het geval is wordt een geactualiseerde versie gepubliceerd op impactory.nl. Wijzigingen die dan invloed zijn op je privacy zal Impactory met de betreffende relaties communiceren.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe Impactory omgaat met de privacy van relaties? Stuur dan een maill naar info@impactory.nl. Je ontvangt dan snel een reactie.

Klachten

Als je klachten hebt over hoe Impactory omgaat met persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Impactory heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Impactory verwerkt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2021.

 


Impactory  100% marketing

impactory.nl