Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Impactory

1. Algemeen

 1. Impactory is de eenmanszaak van Henk Westerhuis, gespecialiseerd in marketing.
 2. De Relatie is de onderneming die interesse heeft in ondersteuning bij marketing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere afspraken tussen Impactory en de Relatie.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen. De meest recente versie staat op www.impactory.nl

2. Aanbiedingen

 1. Projectvoorstellen en offertes zijn specifieke aanbiedingen aan Relaties die 14 dagen geldig zijn.
 2. Voorstellen op www.impactory.nl zijn algemene aanbiedingen die tijdelijk zijn.

3. Overeenkomsten

 1. Er is een overeenkomst als de Relatie tijdig aangeeft met een voorstel van Impactory in te stemmen.
 2. Impactory ondersteunt de belangen van de Relatie met ideeën/inzichten en projectbegeleiding overeenkomstig de specificaties van de overeenkomst.
 3. Impactory geeft geen garantie op het bereiken van enig resultaat.
 4. Als Impactory gemaakte afspraken niet na kan komen als gevolg van overmacht, laat Impactory dat zo snel mogelijk weten.
 5. Als de Relatie gemaakte afspraken niet na kan komen als gevolg van overmacht, laat de Relatie dat zo snel mogelijk weten.

4. Intellectueel eigendom

 1. Impactory levert ideeën, inzichten en communicatiemiddelen.
 2. Onder ideeën en inzichten verstaat Impactory onder meer methodes om meer te bereiken, ideeën voor product-markt combinaties, informatiestructuren, bedrijfsnamen, domeinnamen, suggesties voor verdienmodellen, teksten, tekststructuren, suggesties voor afbeeldingen en afbeeldingen (waaronder beeldmerken).
  Onder communicatiemiddelen verstaat Impactory middelen die bijdragen aan naamsbekendheid en interesse.
 3. Alle ideeën/inzichten blijven eigendom van Impactory.
 4. De Relatie mag de ideeën/inzichten gebruiken voor de exploitatie van de onderneming waarmee een overeenkomst is aangegaan.
 5. De door Impactory geleverde ideeën/inzichten mogen door de Relatie niet worden verhandeld of worden doorgegeven aan derden.
 6. De door Impactroy geleverde communicatiemiddelen mogen niet zonder toestemming van Impactory worden verveelvoudigd en/of verhandeld.
 7. Op schending van rechten op intellectueel eigendom volgt een claim van € 5.000,- of meer, exclusief juridische kosten.

5.   Vergoeding en betaling

 1. Na de totstandkoming van een overeenkomst ontvangt de Relatie een factuur via e-mail.
 2. Hiervan moet 50% vóór aanvang van werkzaamheden worden betaald en 50% binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden.
 3. Impactory geeft niet tijdig ontvangen betalingen uit handen. De kosten hiervan worden doorberekend aan de Relatie.

6.   Aansprakelijkheid

 1. Impactory is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de geleverde ideeën/inzichten.
 2. De Relatie blijft volledig verantwoordelijk voor de doelstellingen, strategieën en resultaten van de eigen organisatie.
 3. Impactory is niet aansprakelijk voor claims van derden als gevolg van verrichte werkzaamheden en/of leveringen.

7.   Privacy

 1. Impactory gaat zorgvuldig om met persoongegevens. Zie hiervoor de privacyverklaring van Impactory (www.impactory.nl).

8. Overig

 1. Impactory streeft voortdurend naar tevreden Relaties.
 2. Als ondanks alle moeite om te komen tot een goede samenwerking een niet oplosbaar verschil van mening tussen Impactory en de Relatie ontstaat, wordt dit verschil van mening voorgelegd aan de rechtbank in Haarlem.
 3. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 01-01-2021

 


Impactory 100% marketing

impactory.nl