Algemene voorwaarden

 

Hoe wij samenwerken

  • Binnenkort plaatsen wij hier de algemene voorwaarden van Impactory.

 

Hoe wij omgaan met privacy

  • Met de persoonlijke informatie die je verschaft door gebruik te maken van Impactory.nl gaan wij zorgvuldig om.
  • Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om je te informeren en inspireren en stellen je gegevens niet beschikbaar aan derden.
    In elke geautomatiseerde uiting geven we je telkens de gelegenheid om aan te geven dat je geen informatie meer wilt ontvangen.
    Je kunt je persoonsgegevens op verzoek altijd inzien, laten veranderen of laten verwijderen.
  • We geven je informatie uitsluitend door aan anderen, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden die we zijn overeengekomen, als dit wettelijk noodzakelijk, is of als mensen in gevaar dreigen te komen door het niet-verstrekken van gegevens.
  • Op Impactory.nl staan ook links naar andere websites. Deze websites openen zich met een andere domein op een ander tabblad. Impactory heeft geen invloed op en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze websites.
  • Onze uitgangspunten ten aanzien van privacy kunnen in de toekomst worden gewijzigd. Laat ons weten als je op de hoogte wilt blijven van toekomstige wijzigingen.

Laatst gewijzigd: 28-02-2019