Hoe je het doel van je bezoekers in lijn brengt met je commerciële doel

Je hebt als ondernemer een commercieel doel. Je wilt immers met je website geld verdienen?
Om met je website geld te verdienen heb je bezoekers nodig. Om je bezoekers goed te helpen moet je ze goed informeren.
Maar hoe verhoudt het voorlichten van je bezoekers zich tot je commerciële doel?

Meer verkopen door met verhalen in te spelen op wensen van mensen heet, sinds we online proberen geld te verdienen, content marketing.

Content marketing is simpel gezegd: een relatie opbouwen met je bezoekers door het beschikbaar maken van aantrekkelijke informatie.

Maar van welke informatie moet je je bezoekers dan voorzien? En hoe zorg je ervoor dat je bezoekers uiteindelijk tot aankoop overgaan?

Uit de horeca is bekend dat naarmate je je bezoekers het meer naar de zin maakt de fooien doorgaans hoger worden.

Een vuistregel waar we online ons voordeel mee kunnen doen.

Door eerst te bepalen voor welke wens je de website wilt zijn weet je op wie je je richt: mensen met een specifieke wens.

En mensen met een niet alledaagse wens gaan zich online oriënteren.

  • Wie verkoopt een kabel van 20 meter voor krachtstroom?
  • Hoe kun je thuis zelf spaghetti maken?
  • Waar koop ik een cactus van 2 meter hoog?
  • Waar kan ik het beste boeken voor de Transsiberië Express?
  • Hoe kan ik het beste met beleggen mijn huis over 20 jaar afbetalen?
    etc.

Mensen hebben dus vragen. En elke vraag is een wens. Een wens die je via je website in vervulling kunt laten gaan. Eerst met passende informatie en als je je bezoeker uiteindelijk helemaal overtuigd hebt dat je de ideale oplossing in huis hebt en de wens ook nog eens urgent is, volgt een bestelling.

Wie zich oriënteert is dus op zoek naar een website die niet alleen de beste antwoorden geeft op vragen, maar dat ook zo soepel mogelijk doet. 

Het maakt dus veel uit hoe je met informatie inspeelt op een wens.

Net zoals je een verhaal ook op verschillende manieren kunt vertellen: een verhandeling waar maar geen einde aan komt of een sappig verhaal waar mensen aan je lippen hangen.

Wie een wens heeft, heeft ook een voorkeur om die wens in vervulling te laten gaan. Die voorkeur is voor de meeste mensen in grote lijnen hetzelfde. Overzichtelijk, makkelijk en we willen vooral het gevoel hebben dat een website ons precies begrijpt.

Door de wens die je met je website wilt vervullen goed af te bakenen trek je de bezoekers aan die bij je aanbod passen. Door vervolgens goed te doorzien volgens welk oriëntatieproces je bezoekers tot keuzes komen weet je aan welke stukjes van informatie zij behoefte hebben.

Ten slotte is het de vraag hoe je al die stukjes informatie aanbiedt. In welke volgorde en met welke linkjes en met welke aanbevelingen. Zo’n aanbeveling heet een Call To Action, ofwel een CTA, ofwel een knop die bezoekers verleidt om op te klikken.

Websites waar we de voorkeur aan geven hebben zich doorgaans beter verdiept in welke vragen een bezoeker zoal heeft en met welke antwoorden je een bezoeker blij maakt.
Henk Westerhuis

Je kunt je website ook andersom bekijken. Wat is mijn hoofddoel. En met welke tussenstappen – subdoelen – denk ik mijn bezoekers te kunnen verleiden om bij te dragen aan mijn hoofddoel.

Voor het ontwerpen van je website is het goed om je doel van beide kanten te bekijken. Vanuit de vraag wat je bezoekers willen beleven op je website: de zogenaamde bezoekerservaring. En vanuit je commerciële doel, dus via welke subdoelen je je doel denkt te kunnen bereiken. 

 Het is de kunst om beide visies te combineren tot één informatiestructuur.

Pas in de praktijk ga je zien in hoeverre je informatiestructuur werkt en waar je informatiestructuur om aanpassing vraagt. De plekken op je website waar niet gebeurt wat je had gedacht of waar je op had gehoopt vragen dan om aandacht.


impactory  •  meer bereiken met je website